Fyzika

Spotlight Image
1-Heronová parní baňka
Spotlight Image
2-Torricelliho pokus
Spotlight Image
3-Jednoduché stroje - Klín
Spotlight Image
4-Volný pád
Spotlight Image
5-Sluneční kolektor
Spotlight Image
6-Stěna smrti
Spotlight Image
7-Stěhujeme skříň
Spotlight Image
8-Máte dobré reflexy
Spotlight Image
9-Težište
Spotlight Image
10-Balonky na reaktivní pohon
Spotlight Image
11-Vlhkost vzduchu
Spotlight Image
12-Karteziánský potápec
Spotlight Image
13-Svíčka a voda
Spotlight Image
14-Násoska a spojené nádoby
Spotlight Image
15-Nehořlavý papír, kapesník
Spotlight Image
16-Jenoduché stroje 2 - Jednozvrtatná páka
Spotlight Image
17-Heronova fontána
Spotlight Image
18-Pokusy s vejci
Spotlight Image
19-Bernoulliho rovnice
Spotlight Image
20-Automatické napajedlo
Spotlight Image
21-Dvojkužel
Spotlight Image
22-Archimédův koktejl
Spotlight Image
23-Vajíčko ve slané vodě
Spotlight Image
24-Tlak3
Spotlight Image
25-Leidenfrostův jev
Spotlight Image
26-Přenos tepla
Spotlight Image
27-Index lomu
Spotlight Image
28-Hořící čajový sáček
Spotlight Image
29-Ochlazování plynu pri expanzi
Spotlight Image
30-Roztažnost skla a vody
Spotlight Image
31-Voda - anomálie
Spotlight Image
32-Roztažnost vzduchu
Spotlight Image
33-Oblouk a klenba
Spotlight Image
34-Tlak 1
Spotlight Image
35-Balon na teplý vzduch
Spotlight Image
36-Kopeček vody
Spotlight Image
37-Regelace ledu
Spotlight Image
38-Povrchové napětí
Spotlight Image
39-Jednoduché stroje 3 - Dvojzvratná páka
Spotlight Image
40-Povrchová síla
Spotlight Image
41-Mechanický oscilátor
Spotlight Image
42-Plazmová koule
Spotlight Image
43-Zviditelnění zvuku
Spotlight Image
44-Nenewtonova kapalina
Spotlight Image
45-Moment hybnosti
Spotlight Image
46-Glóbus smrti
Spotlight Image
47-Modely magnetického pole
Spotlight Image
48-Elektrický proud v kapalinách
Spotlight Image
49-Magnetické pole cívky a elektromagnet
Spotlight Image
50-Jednoduchý elektrický obvod
Spotlight Image
51-Elektromagnetická indukce a transformátor
Spotlight Image
52-Magnetické vlastnosti látek
Spotlight Image
53-Elektromotor a alternátor
Spotlight Image
54-Ohmův zákon pro část obvodu
Spotlight Image
55-Magnet a hliníková mince
Spotlight Image
56-Totální reflexe
Spotlight Image
57-Tlak2
Spotlight Image
58-Jak vyrobit baterii
Spotlight Image
59-Elektrostatika, kolotoč
Spotlight Image
60-Polovodičová dioda
Spotlight Image
61-Var vody
Spotlight Image
62-Nakloněná rovina
Spotlight Image
63-Absorpce RGB barev, CMY filtry
Spotlight Image
64-Oko a barevné vidění
Spotlight Image
65-Napetí české měny
Spotlight Image
66-Teplota -120 + 300
Spotlight Image
67-Skládání barev
Spotlight Image
68-Netradiční hudební nástroje
Spotlight Image
69-Pokusy s vývěvou
Spotlight Image
70-Efekt motýlího křídla
Spotlight Image
71-Dírková komora
Spotlight Image
72-Výboj v plynech
Spotlight Image
73- Archimedův zákon ve vzduchu
Spotlight Image
74-Další pokusy s vývěvou
Spotlight Image
75-Měření úhlového průměru Slunce